//Statuten en beleid

Statuten en beleid

Hier vindt je meer informatie over de statuten, de taakomschrijvingen van het bestuur en huishoudelijk reglement van de vereniging. Daarnaast kun je de geloofsverklaring vinden, waarvan wordt gevraagd aan elk nieuw lid om deze te ondertekenen als deze wil meedoen aan de activiteiten van E&R.

//Aanmelden

//Magazine

Tentstof februari 2017 v1.0

//Vragen over geloven?

//Twitter

twitter @evangelisatie

//Facebook