//Giften

Giften

Giften kunnen gestort worden op ING bankrekening NL74 INGB 0002 9182 91

De Vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) is door de belastingdienst per 1 januari 2011 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn giften aan de vereniging altijd aftrekbaar bij de belastingaangifte. Fiscaal nummer bij de Belastingdienst is 805313114 en Kamer van Koophandel nummer is 40506277.

Postadres
Valetstraat 48
7323 SG Apeldoorn
 
Beleidsplan
Algehele doelstelling van de vereniging E&R kunt u hier en een nadere detaillering van de statuten hier vinden.
 
Namen en functies bestuurders
De namen en de functies van de bestuurders staan hier beschreven.
 
Beloningsbeleid
De bestuurders, (commisie)leden en medewerkers van de vereniging E&R worden (conform de statuten) niet betaald, maar kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen voor gemaakte onkosten die niet bovenmatig is.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op deze website en Facebookpagina van de vereniging is een actueel verslag te zien en lezen van de activiteiten van de vereniging en in de bijlage vindt u het jaarverslag van de activiteiten van E&R van het voorgaande jaar.
 
Financieel jaarverslag
In de bijlagen vindt u het jaarverslag van het voorgaande jaar en de actuele begroting. 

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook