//Nieuws

Algemene vergadering 19 maart 2016

Op 19 maart jl. mochten we elkaar ontmoeten in Zwolle tijdens het jaarlijkse Springweekend van E&R. Tijdens het weekend stond o.a. het jaarthema "in Vuur en Vlam" centraal, zoals dat David Heek en Arie de Rover voor ons werkt uitgewerkt. Daarnaast was er muziek met de band Line UP en diverse workshops over evangelisatiewerk in de breedste zin van het woord. Ook was er ruimschoots tijd voor de diverse projecten om een eerste voorbereiding te doen met hun teamleden voor de zomer. We kijken terug op een zeer waardevol en gezegend weekend waarin we elkaar konden ontmoeten, zingen en bidden tot de eer van onze Hemelse Vader.

Daarnaast was er zaterdagmiddag 19 maart de Algemene vergadering van de vereniging. Bijgesloten vindt je de stukken zoals deze op de vergadering zijn besproken. Zeer verheugd zjn we, dat Walter Tak is gekozen voor de functie penningmeester van het bestuur.

Geziena is haar naam!

Het landelijk bestuur van E&R heeft een nieuwe voorzitter! Op de algemene ledenvergadering van 21 november 2015 is Geziena Bulder unaniem verkozen door de leden. Zij mag de komende twee jaar de vereniging E&R gaan leiden en heeft al mooie plannen, visie en ideeën. En dat is ook wel nodig, als er gekeken gaat worden naar nieuwe projecten!

nve-familiebulder-009

In lijn met het meerjarenbeleid benadrukt Geziena het belang en de meerwaarde van samenwerking tussen de verschillende E&R projecten. Betrokkenheid bij en opkomst op landelijke dagen ziet ze als belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. E&R is een prachtige vereniging waar veel meer uitgehaald kan worden door de leden van de projecten, maar ook door de betrokken kerken. In de komende tijd zal hier ongetwijfeld meer over bekend worden. Eerst is het tijd om Geziena iets beter te leren kennen.

Lees meer...

Terugblik op Aftersun: samen dansen!

Zaterdag 8 november werd Aftersun gehouden: hét moment om met andere E&R-leden terug te kijken op het seizoen, God te aanbidden en... te leren dansen? Sandra Winkel schreef een korte terugblik.

Lees meer...

Snelcursus Eenvoudig evangeliseren

Eenvoudig evangeliseren. Dat klinkt goed! Want waar begin je? En wat zeg je wel en niet? Op een eerdere toerustingsdag van E&R heeft Alex van Nes uit Genk gesproken. Zijn presentatie was zo aansprekend en bruikbaar voor alle dag, dat we hem hier online hebben gezet. 

Lees meer...

E&R start nieuw project in Bussum

Een nieuwe camping voor evangeliserend recreatiewerk zoeken is een hele klus. De Fransche Kamp in Bussum is enthousiast. Kampeerders kennen ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ nog van twintig jaar geleden. De van oorsprong vrijgemaakte organisatie E&R draait jaarlijks zo’n tien projecten.

Lees meer...

Subcategorieën

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Magazine

Tentstof februari 2017 v1.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook