//Tentstof

Evangelisatie en Realiteit: hoe zit dat?

Hanneke, Sietske en Chris. Drie E&R-leden vertellen over hun werk voor E&R en de realiteit na de zomer. 

Lees meer...

Abraham en Sara in de tent

Deed Abraham ook al E&R?

‘In het Oude Testament was God gericht op het volk Israël; in het Nieuwe Testament komen alle volken in beeld.’

Is bovenstaande uitspraak waar? Tot een poos geleden zou ik zeggen: ja! En er zit ook zeker wel een kern van waarheid in: Israël had (en heeft?) een bevoorrechte positie.

Lees meer...

Derk-Jan Poel

Diaconaat: plek voor iedereen

‘Diaconaat heeft geen evangeliserende intentie, maar
wel een evangeliserende dimensie.’ Zo geeft Derk Jan
Poel van het Diaconaal Steunpunt de relatie weer 
tussen diaconaat en 
evangelisatie. Met diaconale daden 
kun je onderstrepen wat je gelooft, maar je moet je 
geloof 
tegelijk ook onder woorden brengen.

Lees meer...

Filmpje uit de Tentstof, voorjaar 2013

Hieronder staat het filmpje waarnaar verwezen wordt in de Tentstof van voorjaar 2013.

 

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook