//Wijzen naar De Weg

Wijzen naar De Weg

Laatst had ik zo’n moment dat tijdens het Bijbellezen mijn aandacht bleef hangen bij een vers. De preek ging over de genezende kracht van de Geest, maar mijn aandacht was volledig gericht op twee woorden 'De Weg'. Het staat er in een negatieve setting; ‘Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en De Weg bij iedereen belachelijk maakten…’ (Handelingen 19:9).

Het viel mij op omdat mijn eigen predikant vaak termen gebruikt als ‘Jezusvolgers’ of ‘Jezusbeweging’, wat op mij nogal populistisch over komt. Zeg maar niet uit de Bijbelse tijd. Maar dit vers over de beweging ‘De Weg’ zette me aan het denken.

Paar duizend

E&R viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. Wat een tijd! Als je bedenkt dat al die jaren ongeveer 25 draaiweken zijn ingevuld, moeten er overall een paar duizend vrijwilligers hebben meegedraaid. Allemaal om aan anderen te… ja, om wat eigenlijk? Om te laten zien dat je bij De Weg hoort? Om anderen te laten zien wat De Weg is?
Twee weken geleden werd ik aangesproken door een predikant-kerkplanter met de vraag hoe hoe het met het project in Dordrecht gaat. Ik zei: ‘Er gebeurt erg veel in de wijk.’ Zijn gezicht klaarde meteen op en hij zei: 'Wat mooi dat je dat zo zegt, maar waarom geef je nu juist dat antwoord?’
‘Nou, meestal krijg ik vragen als ‘hoeveel mensen zijn er geweest’? ‘Waren er nog kinderen op de club?’ ‘Is er nog aanloop bij de buurtlunch?’’ (Volgens mij heel herkenbaar voor iedereen die wel eens een week E&R heeft meegedraaid.)
In het gesprek dat volgde, herkenden we elkaar in de opvatting dat het werk eigenlijk om iets heel anders draait.

Reuring

De kerkplanter voegde er zelfs aan toe: ‘Eigenlijk gaat het mij niet om de samenkomsten. Ja, natuurlijk het is goed dat het er is, maar of er nu veertig of zestig mensen komen doet er niet toe. Het gaat om de beweging en reuring die in de wijk, op de camping wordt gevoeld en aanwezig is. En dan, vaak als jij het zelf niet verwacht, komen er zomaar wildvreemde mensen naar je toe, verward met een heel levensverhaal, de weg kwijt, of…’

Verkondigen en getuigen wordt steeds meer wijzen naar ‘De Weg’. De weg naar het buurthuis, de tent, de kerk, Jezus, het kruis, de Vader. En wat zijn er juist in deze tijd een hoop mensen die zoeken naar richting. Dat E&R hier zijn rol in mag blijven vinden, wat mij betreft nog eens 45 jaar. Go tell it!

Door Eelko Kooistra, namens het landelijke bestuur 2017

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook