//Tentstof

Je bent zelf het goede nieuws

Ik was er niet bijster goed in, maar het spelletje werd wel vaak gespeeld: waarbij één of andere zin aan ene kant in je oor werd gefluisterd en je het aan andere kant in het oor van de volgende persoon moest fluisteren. Vaak zat ik naast iemand die ik niet goed verstond - niet iedereen is zo goed in fluisteren - dus moest ik er maar wat van maken. Bij dit spelletje wist je gewoon dat aan het einde van de kring de zin niet helemaal precies zou zijn doorgekomen. Soms had de laatste uit de kring een zin doorgekregen die totaal niets met de originele zin te maken had. Hilariteit alom natuurlijk, daar was het voor bedoeld.

Aan Franciscus van Assisi wordt de zin toegeschreven: ‘Predik het evangelie altijd en bij iedere gelegenheid. En als het nodig is, gebruik woorden.’ Er is discussie over de authenticiteit van dit citaat, het zou helemaal niet bij deze monnik vandaan komen. Toch zet de uitspraak mij wel aan het denken....

Lees meer...

Interview met bekeerling Raoul

Een schaap dat zich tot de Herder keert

Interview met Raoul, die mede dankzij E&R tot geloof kwam

Hoe vaak komt het niet voor? Je hebt een mooie E&R-week achter de rug en vertelt er vol enthousiasme over. Maar de kritische ouderling blijft achterdochtig. ‘Wat levert zo'n evangelisatieproject nou daadwerkelijk op?’ vraagt hij. ‘Hoeveel mensen zijn er tijdens je week door jou tot geloof gekomen?’ Je probeert nog te zeggen dat het aan ons is om te zaaien en te begieten, en dat het aan God is hoe het evangelie tot wasdom komt. Maar je enthousiasme is gedaald tot een minimum.

Lees meer...

Wijzen naar De Weg

Laatst had ik zo’n moment dat tijdens het Bijbellezen mijn aandacht bleef hangen bij een vers. De preek ging over de genezende kracht van de Geest, maar mijn aandacht was volledig gericht op twee woorden 'De Weg'. Het staat er in een negatieve setting; ‘Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en De Weg bij iedereen belachelijk maakten…’ (Handelingen 19:9).

Het viel mij op omdat mijn eigen predikant vaak termen gebruikt als ‘Jezusvolgers’ of ‘Jezusbeweging’, wat op mij nogal populistisch over komt. Zeg maar niet uit de Bijbelse tijd. Maar dit vers over de beweging ‘De Weg’ zette me aan het denken.

Lees meer...

Ben jij een toeschouwer of niet?

Verstop jij je ook wel eens voor Jezus? Als je met dingen bezig bent, waarvan je weet dat Jezus dat niet fijn vindt. Als je achter je computer zit en… (vul zelf maar in.) Als je uit gaat en eens flink de bloemetjes buiten zet… Als je…

Zacheüs verstopte zich ook voor Jezus. Tussen het dichte bladerdek van een boom. Hij wilde Jezus wel eens zien, nu hij toch voorbij kwam. Zacheüs de toeschouwer, de man die op afstand wilde blijven.

Luie stoel
Herkenbaar voor je zelf? Ben je zelf ook dit toeschouwer?
De Bijbel, o heel interessant hoor. Je kunt er boeiend over discussiëren. Net als over de kerk en alles wat daar mis aan is. Over ambtsdragers die er niets van begrijpen. Over preken die je niets zeggen. Het is zo gemakkelijk om vanuit je luie stoel, of vanuit je hoog verheven boom, commentaar te hebben. Maar laat je je in je hart raken door het evangelie van Jezus Christus?

Lees meer...

Luisteren naar je hart

Waarschijnlijk herken je het wel, dat je ergens van hoort of iets ziet en dan wil jij het ook graag doen. Om gelijk eerlijk te beginnen, het overkomt mij soms wel tien keer per dag. Maar je kunt niet alles doen, en ik al helemaal niet. Soms ben je op zoek naar een bepaalde uitdaging en krijg je verschillende mogelijkheden om de uitdaging die je zocht in te vullen. Voor wie kies jij?

Misschien is het een vreemde vraag om mee te beginnen. Maar voor mij was het heel actueel. Ik was begin dit jaar op zoek naar een bestuurlijke uitdaging, maar kreeg twee mogelijkheden. Val ik weer voor mijn prestatiedrang en carrièregevoeligheid of ben ik eindelijk iets verstandiger? Vandaag mag ik mij secretaris van E&R noemen omdat ik niet keek naar mezelf, maar luisterde naar mijn hart.

Lees meer...

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook