//Jaarthema: Kingsmen

Jaarthema: Kingsmen

Chosen generation calledBij de start van een nieuw seizoen hoort ook een nieuw thema....

Dit jaar hebben we gekozen voor: KINGSMEN, wat je kunt vertalen als ‘volk van de Koning’. Die Koning is onze God, die regeert over de wereld, de mensheid en de machten. De Bijbel, bijvoorbeeld in 1 Petrus 2, vergelijkt christenen ook met koningen. We strijden tegen het kwaad en maken de vrede bekend. Maar als je kijkt naar de plek die christenen in de maatschappij innemen, voelen we ons niet altijd ‘meer dan overwinnaars’.

Hoe kun je de toch de rol van koning invullen? …En op een manier waardoor de Koning wordt geëerd? Welk beeld geven we, bedoeld of onbedoeld, van onze Koning en van hoe het is om als zijn volgeling te leven?
Lid zijn van de wereldwijde organisatie van Kingsmen – en van een deel daarvan dat in de zomer naar de campings, steden en boulevard trekt – vraagt inzet, commitment en een levenshouding. Dit jaar willen we als E&R hier extra aandacht aan geven.

Voel jij je ook lid van die Kingsmen? Op dit moment bereiden we op verschillende plekken de projecten voor en is er dus nog alle keuze om te kiezen voor 1 van de projecten en weken. Dus ben je op zoek naar een zinvolle vakantie en heb je een week over deze zomer, kijk eens op de projectpagina of beter nog, meld je hier direct aan als medewerker. Wij kijken uit naar een mooie zomer, jij ook?

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook