//Algemene vergadering 19 maart 2016

Algemene vergadering 19 maart 2016

Op 19 maart jl. mochten we elkaar ontmoeten in Zwolle tijdens het jaarlijkse Springweekend van E&R. Tijdens het weekend stond o.a. het jaarthema "in Vuur en Vlam" centraal, zoals dat David Heek en Arie de Rover voor ons werkt uitgewerkt. Daarnaast was er muziek met de band Line UP en diverse workshops over evangelisatiewerk in de breedste zin van het woord. Ook was er ruimschoots tijd voor de diverse projecten om een eerste voorbereiding te doen met hun teamleden voor de zomer. We kijken terug op een zeer waardevol en gezegend weekend waarin we elkaar konden ontmoeten, zingen en bidden tot de eer van onze Hemelse Vader.

Daarnaast was er zaterdagmiddag 19 maart de Algemene vergadering van de vereniging. Bijgesloten vindt je de stukken zoals deze op de vergadering zijn besproken. Zeer verheugd zjn we, dat Walter Tak is gekozen voor de functie penningmeester van het bestuur.

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook