//Geziena is haar naam!

Geziena is haar naam!

Het landelijk bestuur van E&R heeft een nieuwe voorzitter! Op de algemene ledenvergadering van 21 november 2015 is Geziena Bulder unaniem verkozen door de leden. Zij mag de komende twee jaar de vereniging E&R gaan leiden en heeft al mooie plannen, visie en idee├źn. En dat is ook wel nodig, als er gekeken gaat worden naar nieuwe projecten!

nve-familiebulder-009

In lijn met het meerjarenbeleid benadrukt Geziena het belang en de meerwaarde van samenwerking tussen de verschillende E&R projecten. Betrokkenheid bij en opkomst op landelijke dagen ziet ze als belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. E&R is een prachtige vereniging waar veel meer uitgehaald kan worden door de leden van de projecten, maar ook door de betrokken kerken. In de komende tijd zal hier ongetwijfeld meer over bekend worden. Eerst is het tijd om Geziena iets beter te leren kennen.

Geziena is sinds 2011 lid van E&R. In de afgelopen jaren is haar beeld van evangelisatie flink veranderd: van een enge activiteit ziet ze evangelisatie nu als het uitdragen van Gods liefde door heel normale mensen. In het bestuur van een E&R-project combineerde ze haar enthousiasme voor God en haar talent voor organiseren. Mede hierdoor, en een enthousiasme voor andere projecten, heeft ze zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Tussen het besturen door houdt Geziena zich bezig met ontspannende activiteiten zoals lezen, zingen, zwemmen en films kijken. Het is bijna onvoorstelbaar, maar ze heeft zelfs nog tijd voor een baan, ze werkt namelijk fulltime als medewerker Belastingen en Gegevensbeheer bij De ANG Connectie.

Aftredend voorzitter Gerda ten Heuw neemt met een dubbel gevoel afscheid, maar heeft vooral veel vertrouwen in haar opvolgster. Beide vrouwen hebben een passie voor God en geloven. In dat opzicht zal er op die vlakken weinig veranderen voor E&R.

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook